Ar kompiuteriai tikrai vieną dieną valdys pasaulį?

Ar kompiuteriai valdys pasaulį?

Kaip taip atsitiko, kad žmogaus smegenų sukurtas produktas (kompiuteris) su kiekviena diena vis labiau pranoksta paties žmogaus galimybes?

Atsakymas paprastas: kompiuteriams ir robotams programuoti buvo sukurta keli šimtai specializuotų algoritminių kalbų. Vienas svarbiausių kompiuteriuose įdiegtų algoritmų, sukėlusių didžiausią proveržį industrijoje, yra algoritmas, „mokantis“ kompiuterį mokytis.
Kita vertus, visos programavimo kalbos tokios sudėtingos ir skirtingos, kad jas gali suprasti tik kompiuterinio programavimo specialistai. Paprastam mirtingajam šios kalbos yra nesuvokiamos. Taigi, norėdami užprogramuoti savo smegenis sėkmei ir išmokyti jas mokytis, turėtume sukurti bent vieną kalbą, sudėtingiausias procedūras paverčiančią labai paprastais ir aiškiais algoritmais.
Kaip minėjau, visi bandymai standartizuoti veiklos procesus iki šiol patirdavo fiasko. Pavieniai žmonės, vadinamieji konsultantai, uzurpavo industriją aprašydami verslo procesus taip sudėtingai, kad patys vartotojai savarankiškai nebegali jų suprasti.
Ta pati problema kilo mokant žmones naudotis kompiuteriais. Ši industrija taip sparčiai atsinaujina, kad kompiuterių specialistai, puikiai sugebantys „susikalbėti“ su kompiuteriais, nesugeba sklandžiai bendrauti su paprastais žmonėmis. Ar jums kada nors teko bendrauti su kompiuteristu? Ar nepasijusdavote taip, tarsi kalbėtumėte su kitos planetos gyventoju? Jis neištvers gyvo bendravimo. Užtai gali praleisti 24 valandas prie kompiuterio, nes su ta mašina jį sieja abipusis supratimas.
Vis dėlto nesusikalbėjimo problemą galime spręsti. Tam turime gan naują, bet pamatuotų vilčių teikiančią alternatyvą.
Kviečiu apie ją išgirsti mano seminare apie verslo procesų supaprastinimą ir optimizavimą. Daugiau apie jį čia

Leave A Response

* Denotes Required Field